Homoseksuell naken gutter d sex

Telefonnummer av homofile prostituerte Langesund
24-01-2018

homoseksuell naken gutter d sex

C fikk røyk og kontantkort av tiltalte og tiltalte truet med å sende regningen for røyken og kontantkortene dersom han ikke gjorde som tiltalte sa. I dommeravhøret fortalte C at tiltalte hadde sagt at han skyldte ham kroner og at regningen ville bli sendt foreldrene dersom han ikke gjorde som tiltalte sa. C fortalte at han følte seg presset til å ha sex med tiltalte. C ville ikke møte tiltalte mer og sa at han hadde fått en kjæreste. I dommeravhøret fortalte C at de møttes og hadde sex i hvert fall fire ganger.

C fastholdt dette i retten. Han fortalte i dommeravhøret at han møtte tiltalte over en periode på to vintre og i retten fortalte han at det skjedde første gang da han gikk på ungdomsskolen. Høsten til våren gikk han på ungdomsskolen. I februar ble han 14 år. I dommeravhøret fortalte C at han hadde lovet tiltalte ikke å si til noen det de holdt på med fordi C var under 16 år.

Barneverntjenesten anmeldte forholdet til Sted03 lensmannskontor sommeren Tiltalte har erkjent at førstnevnte adresse er hans og at han kan kjenne til —adressen. Det er funnet to chattelogger fra hver av adressene og tiltalte har erkjent at chatten fra A hotmail. I denne chatten framgår at C har chattet med en person som heter «Gutt02» og at tiltalte kjenner ham. Deretter sender tiltalte et bilde av «min karnskje største kjærliget» som er et bilde av W.

Dette har tiltalte erkjent. Videre inviterer tiltalte C til å ha på webcamera. Samtalen forløper da slik: C har mottatt mange telekort av tiltalte og det skinner igjennom at C mener at han skylder tiltalte noe. Tiltalte nekter for å kjenne til «Gutt02». Retten fester som nevnt ikke lit til hans forklaring. Retten mener at det er ført bevis for at «Gutt02» er tiltalte og at «A» som omtales i chatt nedenfor, er tiltalte. Det fremgår av chatteloggen mellom C og personen bak epostadressen — hotmail.

Chatten har foregått Han inviterer «Gutt02» til å starte sitt webkamera men «Gutt02» svarer» ja men det fungerer ikke etter jeg måtte slette hele dataen». C spør om å få et bilde av «Gutt02» og da sendes etter hvert to bilder av overkroppen til I, som er fornærmet i post 6d.

Samtalen mellom C og «Gutt02» er svært seksualisert. Det fremgår følgende etter at de har chattet fra kl Det er på det rene at «Gutt02» kjenner «A» og at han vet at «A» har gitt C gaver som han mener at C skal gi en gjenytelse for. C har forklart at han kom i kontakt med «Gutt02» på nettstedet Gaysir og at han kom i kontakt med tiltalte som utga seg for å være treneren til «Gutt02» og at han måtte godkjenne ham før «Gutt02» fikk møte ham. Det er på det rene at C og «Gutt02» aldri har møtt hverandre.

Det er videre på det rene at i de to ovennevnte chattene fremgår en gjennomgående skrivefeil og det er at ordet «kanskje» er skrevet «karnskje». Denne feilskrift fremgår også i andre chatter fra andre eposter som tiltalte ikke erkjenner at han kjenner til.

Bildene sendt av «Gutt02» er bilder av I funnet i beslaget hos tiltalte og en person tiltalte har erkjent å kjenne. Videre viser retten til dommen fra Huddinge tingsrätt 2. Måten tiltalte kom i kontakt med «Gutt01» er til forveksling lik måten «Gutt02» er brukt for å komme i kontakt med C.

Til slutt vises til at tiltalte har innrømmet kjennskap til epostadressen — hotmail. Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte er «Gutt02» og «A» og at C og tiltalte har hatt seksuell kontakt ved at tiltalte har suget C. Dette underbygges også av vitneprov fra Cs søster og mor. Cs søster fortalte at hun hadde gått inn på Cs telefon en gang han hadde glemt den hos henne. Hun fant et talls meldinger fra tiltalte som hun reagerte på.

Hun fant dem svært truende og ubehagelige og med seksuelt innhold. Cs svar var avvisende og hun følte at tiltalte «overkjørte hennes bror». Det var tydelig at de hadde møttes før. Hennes inntrykk var at C som betaling for kontantkort og røyk utførte seksuelle handlinger med tiltalte.

C ønsket ikke å møte tiltalte. Hun ringte tiltalte og kalte ham «grislæst». Tiltalte erkjente i retten å ha blitt oppringt av søsteren til C og blitt kalt «grislæst». Hun hadde vært rasende. Søsteren sendte meldingene over til moren deres.

Cs mor bekreftet i retten innholdet i meldingene. Hun bekreftet det hun hadde fortalt i politiavhør Det virket som at C ønsket å komme seg unna. Meldingene var seksuelt betinget og de var truende ved at tiltalte ville sende regningen til foreldrene dersom C ikke gjorde som han ble bedt om. C svarte at det fikk tiltalte bare gjøre fordi nå orket han ikke mer.

Cs mor tok kontakt med Sted10 politidistrikt, men saken ble ikke fulgt opp derfra. Hun tok også kontakt med Cs behandler og fortalte om SMSene. På bakgrunn av journalnotater fra St Olavs hospital kan det bekreftes at Cs mor ble klar over forholdet før 6. Hun underrettet Cs behandler pr telefon 6.

Av journalnotat fra St. Olavs Hospital Bup klinikk 6. C spør da om moren har vært inne og sjekket mobilen hans, og en svarer da at en har fått denne informasjonen fra hans mor, og at han får spørre selv om hvordan hun har fått kjennskap til dette.

C roer seg på det, og en understreker at moren gjør dette fordi hun er bekymret for han, og ønsker å hjelpe han så han ikke skal havne i trøbbel. Han har truffet denne mannen i ca et år, han er ca 40 år, har sagt at han bor på Sted09, og han kjører lastebil. C mener at han har møtt denne mannen flere ganger i løpet av et år, og at de møttes på nettet. De har kommunisert via sms når de har gjort avtaler.

Han møtte han sist nå forrige helg, og bedyrer at han nå har gjort opp for seg og er ferdig med denne mannen. Han skal ikke møte han igjen. Han sier at det først og fremst er denne mannen som har gjort ting med han, de kommuniserte lite verbalt, og han syntes det var ekkelt etter at ting hadde skjedd og skyndet seg da av gårde.

De møttes i denne mannens lastebil». Retten finner etter dette bevist at det er årsakssammenheng mellom tiltaltes trusler og den seksuelle omgangen. Retten finner det således bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ved truende atferd overfor C har skaffet seg seksuell omgang og at omgangen ved et par anledninger var likestilt med samleie, jf straffeloven § Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 1b. Tiltalebeslutningens post 4b A er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med C før han var 16 år.

Retten må da ta stilling til om det er ført bevis for at tiltalte og C har hatt seksuell omgang før dette tidspunkt. Tiltalte har i retten hatt problemer med å finne ut når han møtte i C men han sier på den ene siden at det må ha vært før han sonet dommen fra 2. Samtidig forklarte han at kontakten med C avtok etter at han møtte W i fengselet. Fra tiltaltes arbeidsgiver er det innhentet kjørelister og retten legger til grunn at han i hvert fall kjørte post fra Sted01 til Sted10 i oktober Det er også fremlagt kopi av brev fra hans arbeidsgiver datert Det er videre på det rene at tiltalte sonet dommen fra 2.

Flere av bildene funnet av C i beslag hos tiltalte er «Last Written» begrepet «Last Written» er omtalt under post 6 i september og C har selv forklart at han tror at han møtte tiltalte da han var 14 år.

C ble 14 år Han sier i dommeravhøret at siden han var under 16 år hadde han lovet tiltalte ikke å si det til noen. Retten finner Cs forklaring om alder sannsynlig og den støttes av det som fremgår av chattelogg mellom tiltalte og E, jf post 3 og chattelogg mellom tiltalte og T, post 6p, hvor tiltalte åpenbart er opptatt av guttenes lavalder.

C sier videre i dommeravhøret at han møtte tiltalte to vintre, og at det begynte før «Sted11» var koblet inn». Cs mor sier at C var på utredning på Sted11 i ungdomsskolen fra våren Han gikk da i 8.

Etter heldøgnsopphold høsten fortsatte han på Sted11 skole, en skoleavdeling for BUP. Til behandler på St Olavs Hospital fortalte C 6. Forholdet måtte da ha startet før 6. Retten finner på bakgrunn av ovennevnte det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har hatt seksuell omgang med C før han fylte 16 år.

Han kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel C var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av straffeloven § Tiltalebeslutningens post 6b På en Seagate hardisk funnet hos tiltalte under ransaking Bildene er «Last Written» hhv 6. C ble som nevnt, 16 år Tiltalte husker ikke om C sendte nakenbilder til ham i september og mai Retten finner på bakgrunn av det som er funnet bevist under post 1b og 4b at tiltalte ved å utgi seg for å være en jevnaldrende gutt «Gutt02» har forledet C til å sende ham en rekke meldinger med seksuelt innhold og nakenbilder før han fylte 16 år.

Tiltalebeslutningens post 2, 4a og 6a Fornærmede D ble identifisert gjennom beslag av to CDer gjort etter ransaking på tiltaltes bopel Det lå også noen brev skrevet av en som het «D» som bodde på Sted D fortalte at han og en venn opprettet hver sin profil på nettstedet Gaysir da de var 13 år gamle. D er ikke homofil. Guttene var bare nysgjerrige og ville ha det moro. De la ut meldinger om at de ville treffe folk. I påsken fikk han en melding på telefonen av en som presenterte seg som administrator på Gaysir.

Han fikk beskjed om at profilen hans var ulovlig og at han ville bli anmeldt. En sak var nettopp ferdig og de involverte var dømt til tre måneders fengsel.

Han som sendte meldingen ville ha bekreftet at D var den han utga seg for å være og han ville ha nakenbilder av ham. Tiltalte har erkjent at han sendte meldingen til D og at han hadde fått oppdraget fra redaksjonen i Gaysir. Han erkjente ikke å ha bedt om nakenbilder.

De avtalte å møtes og de møttes inne på solariet på Sted I følge D sa tiltalte at han ville ha noe mer, ellers ville han sende nakenbildene til Ds familie og venner. Tiltalte ville ha oralsex. Han satte seg på kne, tok ned Ds bukser og sugde ham. Deretter møttes de mange ganger i lastebilen til tiltalte på Sted04 industrianlegg og det lå under hele tiden at dersom D ikke ville møte ham, ville tiltalte sende bildene til hans familie og venner eller politianmelde ham.

Andre gang de møttes var ca en uke etter møtet på solariet. Siste gang de møttes var før sommeren D anslår at de møttes mer enn 30 ganger, oftere i starten enn senere og med unntak av en gang da de øvelseskjørte, sugde tiltalte ham. Overgrepene skjedde i førerhuset i tiltaltes lastebil. D fortalte at tiltalte kjørte for TT Transport. Tiltalte hevder at det var D som var den aktive part og at de ikke hadde sex før høsten etter at D var 16 år.

D sendte bildene til tiltalte på to CD-plater. Tiltalte har aldri sagt at han ville sende bildene videre dersom D ikke gjorde som han ville. Tiltalte vet ikke hvor mange ganger de møttes men kanskje ganger.

Begge ønsket å møte hverandre. I fikk han en melding fra bror til D om at D hadde tatt livet sitt og at han takket tiltalte for all hjelp han hadde gitt D. Mange av nakenbildene tatt av D er «Last written» før D fylte 16 år Det er bilder fra Første påskedag i var Det er lagt fram brev fra D som er «Last written» I brevet datert Det kan tyde på at tiltalte hadde snakket med D om at han ville bli borte noen dager, jf «når du kommer hjem».

I tillegg kommer at det i arbeidstakerregisteret fremgår at tiltalte 4. Han hadde i april førerkort for lett lastebil og fra 3. Retten legger ikke avgjørende vekt på at D fortalte at tiltalte kjørte bil fra TT transport da de møttes første gang. Det er på det rene at tiltalte etter Overgrepene foregikk til sommeren og det er således på det rene at de fleste og siste gangene de møttes, kjørte tiltalte bil fra TT Transport.

Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte ved truende adferd har fått suge D. Retten er heller ikke i tvil om at dette skjedde første gang før D var 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste eller burde vite hvor gammel D var. Ved samme handlemåte finner retten bevist at tiltalte, før D var 16 år, forledet D til å sende ham nakenbilder og en film hvor han onanerte.

Det fremgår klart av brevene at D har sendt bilder og at det har skjedd før For øvrig fremgår av brevene at D ville ut av forholdet men at han ikke ville støte tiltalte.

Dette bygger opp under Palmner forklaring om at han var redd for hva tiltalte ville gjøre med bildene dersom han ikke ville møte tiltalte. Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 2, 4a og 6a. Tiltalebeslutningens post 3 og 6 l E er identifisert ved at politiet fant en chattelogg mellom ham og tiltalte etter å ha gjennomført ransaking Filmene og bildene som ble funnet på to harddisker hos tiltalte, en Seagate og på en bærbar Compaq pc lå på mappe kalt «E».

Nakenbildene og filmen hvor E onanerer er «Last written» E og tiltalte bor i samme gate og de kjente til hverandre. I chatteloggen mellom tiltalte og E som skriver seg fra perioden Det var tiltalte fullstendig klar over. Han starter chatteloggen slik: Jeg sier  jo ikke til mamma at du snakker til meg. Men kan du mekke snus? Jeg har det  bra. Kontakten utviklet seg slik at E ba om snus og penger og tiltalte ga ham det. Det var aldri snakk om noen gjenytelse før det var gått ca ett år. E mottok fra til kroner og fikk snus, en eller flere esker om gangen.

Tiltalte la snusen i postkassen sin eller ved Kiwi Sted Tiltalte sa etter ca ett år at E skyldte ham noe fordi han hadde fått så mye av ham. Tiltalte måtte få noe tilbake. Han ville ha bilder og videoer. Dette ville ikke E gi ham, så han holdt seg borte fra tiltalte en stund.

De kom i kontakt igjen og da tok E nakenbilder av seg selv med sitt kamera. Han tok også videoer hvor han onanerte til sædavgang. Tiltalte ble fornøyd og E fikk penger og snus. E bekreftet at bilder og film som ble funnet i beslag etter ransaking Da E var 14 eller 15 år sa tiltalte til ham at han skulle få en flaske cognac og 10 esker med snus dersom han fikk suge ham.

E er helt sikker på at han var under 16 år. E trengte alkohol til en avslutningsfest for …sesongen. Oralsexen skjedde på våren. De avtalte å møtes på SMS. De kjørte i tiltaltes bil opp til Sted12 forbi Sted De satt i førersetet.

Tiltalte sugde ham og E måtte ordne slik at han fikk sædavgang. Tiltalte har ikke erkjent å ha hatt seksuell omgang med E. Tiltalte hevder at E har sendt ham bilder og filmer uoppfordret for å få snus. E vet at tiltalte er dumsnill og han har utnyttet det. Han følte at meldingene fra E var truende og pressende og som regel var det han som tok kontakt for å få snus og penger. E kjente til tiltaltes legning og han sendte bilder for å få snus og penger i betaling.

Retten refererer videre følgende fra loggen: Kan vi møtes etterpå? Og  nå har jeg bestemt meg: Men kan du ta med en sekk  når vi møtes som jeg kan ha det i?: Og skal vi bare  møtes så du får tinga eller noe mere? Nei egentlig ike Da får du  suge meg da ; Ja så derfor møtes vi. OG jeg får snusen og drikka: Det hadde jeg  aldri gjort OKei greit, Da driter vi  i det da: Ja men hvis du har lyst  så gjør vi det da!!!!!!!!!!! Men kan du møte meg.. Vet  du de nye leilighetene ved den kirka over Sted14 Når du kjører opp mot  skistadion fra kiwi Sted14 så kjører du litt oppover mot  skistadion.

Da kommer du til en kirke. Vet du hvor jeg  meiner? Trur det ja Men hvis du kan lade  mobilkortet mitt så kan jeg ringe deg når jeg er der? Det finner vi ut: Men  lad mobilkortet mitt nå med en gang da. I tilfelle det blir om mindre enn 20  min. Jeg vet ikke hvor lenge det blir til.

Hade … … ….. OKei, da kan jeg legge  penger i en plastpose på verandaen min. Også kommer du opp dit i kveld og  henter den og gir meg snusen ; Det er vel kanskje  det minste du burde bry deg om. Jeg mener det var kanskje verre å suge meg  enn å gå på våres gårdsplass. Nei jeg truer deg jo  ikke: P Jeg bare sier at det er jo ikke noe farlig. Og at det hadde vel vært  verre om mamma hadde funnet ut at du har sugd meg enn om hun finner ut at du  har vært på våres gårdsplass.

Du er enig i det? Da ligger pengene ute på  verandaen min. På bakgrunn av Es forklaring og chatteloggen finner retten bevist utover enhver rimelig at tiltalte i slutten av mars suget E. E var på dette tidspunkt under 16 år og det visste tiltalte, jf chatt Videre er det på det rene at tiltalte på dette tidspunkt var domfelt ved Huddinge tingsrätt for overtredelse av tilsvarende bestemmelse i Sverige.

Retten legger til grunn at det straffskjerpende alternativ kan anvendes selv om overtredelsen er begått og pådømt i Sverige. Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 3.

For ytterligere å beskrive forholdet mellom tiltalte og E i forhold til tiltalebeslutningens post 6 l gjengis følgende fra loggen: Skal du ha penger da? Men kan du ikke  komme opp nåda? Siden det er nå jeg vil ha: Men fint hvis  du kunne komme opp med snusen Nei jeg forventer det  ikke. Så pliss A …. Jeg vet de  A ; Men plis. Bare de to siste usle boksene jeg spørr om  nå: Retten finner det etter dette bevist at tiltalte har forledet E før han ble 16 år til å sende seg nakenbilder og film som motytelse for penger og snus.

Det er på det rene at E har visst hvem han har sendt bildene til. Det er også på det rene at han har hatt en egeninteresse i å sende tiltalte bilder og filmer. Det avgjørende for «forledelsen» er slik det fremgår av chatteloggen at E har hatt et stort behov for snus og at tiltalte har forstått det. Retten finner det derfor bevist at tiltalte har utnyttet Es behov for snus og penger til å skaffe seg nakenbilder og filmer. Han har på denne måten lokket E. Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 6l.

Tiltalebeslutningens post 4a og b Retten har tatt stilling til disse tiltaleposter over. Tiltalebeslutningens post 5 og 6 A er tiltalt for å ha forledet en rekke unge gutter under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller uanstendig atferd i ord eller handling.

Det fremgår av Ot. Videre er på side 16 henvist til Eidsivating lagmannsretts dom av 1. Departementet er enig i denne forståelse av bestemmelsen. Han fant flere filer som viser seksualiserte filmer og bilder av unge gutter. Noen av filene viser unge gutter som ut fra filnavn og innhold kunne være norske. Flere av guttene i tiltalebeslutningen er identifisert av Sør-Trøndelag politidistrikt eller av Kripos.

Filene i beslaget er omtalt slik: Retten har ingen grunn til å betvile at alle filene som er avdekket på hardisker, bærbare PCer eller disketter, er funnet etter ransaking på tiltaltes bopeler i Sted06 og Sted Tidspunktene som fremgår av «File Created» og «Last Written» kan det hefte usikkerhet ved på grunn av at disse tidspunktene avhenger av hvilken dato og tid som ligger inne i det elektroniske lagringsmediet filen er funnet på.

I tillegg kommer som usikkerhetsmoment dato og tid i det elektroniske mediet filen er sent fra. Retten legger således til grunn at dato og tid på filene funnet i beslaget må vurderes opp mot andre bevis som er fremlagt under den enkelte tiltalepost.

Retten finner det imidlertid svært lite sannsynlig at bildene som er lagt fram for retten er tatt senere enn de tidspunktene som fremgår av «File Created» og «Last Written». I så tilfelle måtte dato og klokkeslett på lagringsmediene så vidt retten kan forstå, med aktiv handling være stilt fram i tid.

Tiltalebeslutningens post 5a og 5b F ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking Det ble funnet to nakenbilder av en gutt i en fil benevnt «F» Bildene er «Last Written» G ble identifisert av politiet på samme måte.

Det ble funnet to nakenbilder av en gutt i en fil kalt «G». De er også «Last Written» Bildene av F ble funnet på tiltaltes Seagate harddisk, bildene av G ble funnet på samme harddisk og på tiltaltes Western Digital harddisk.

På Seagate harddisken ble også funnet filmer i filen «G». Filmene viser F mens han har Gs penis i munnen og G mens han har Fs penis i sin munn. Det ble på samme sted også funnet en film hvor en gutt onanerer og gnir sin penis foran webkamera. Det er «Last written» ovennevnte dag. Det er på det rene at guttene er langt under 16 år da bildene og filmene ble sendt.

F fortalte at han og vennen G var hjemme hos ham og spilte Xboks. De bodde begge i Vei01, samme vei som tiltalte bor i. Han husker ikke når det var.

G skulle overnatte hos ham. I løpet av kvelden fikk G en SMS fra en jente om de kunne sende nakenbilde. Han trodde at jenta som sendte meldingen het «Line» etter at politiet hadde forelagt ham forskjellige navn, bl a «Line». De hadde ikke vært i kontakt med «Line» før. Hun sendte dem et bilde av en naken jentekropp. De stilte seg opp nakne og tok bilder av hverandre med telefonen. Han tror at de brukte begge telefonene.

De fikk en ny melding fra jenta og hun sendte et bilde tilbake med en naken jentekropp, ansiktet syntes ikke. Så ble det stille en stund. De fikk en melding med spørsmål om de ville være med på MSN eller et videoprogram. De hadde hver sin PC med webkamera. De ble spurt om å gjøre forskjellige ting. De valgte begge å onanere.

Da de skulle legge seg fikk de en ny melding med spørsmål om de ville gjøre noe annet. De fikk beskjed om å suge hverandre ellers ville de bli anmeldt. De stilte inn webkameraet og tok sin penis en kort stund inn i den andres munn. Før de gjorde det tok de en plastpose rundt penis. De likte det ikke. Det ble avspilt dommeravhør av G. Han bekreftet Fs forklaring om enn motvillig, og han mente at navnet på jenta kunne være «—» «eller noe, jeg husker ikke».

Tiltalte har ingen forklaring på dette forholdet. Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring. Det vises til at de bodde i sammen vei og til tiltaltes tilknytning til navnet «Line», se under post 6. Retten finner således bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet F og G til å sende seg nakenbilder og til å ta den andres penis inn i egen munn. Bildene og filmen er sendt tiltalte før guttene fylte 16 år.

Det foreligger særlig skjerpende omstendigheter særlig fordi tiltalte fikk guttene til å ta penis inn i hverandres munn. Retten har vurdert, etter at det var nevnt av aktor først under skyldprosedyren om forholdet skal subsumeres under straffeloven § Retten finner ikke å prøve spørsmålet under henvisning til straffeprosessloven § 38 første ledd annet punktum. Retten kan ikke se at det foreligger «særlig grunn» særlig fordi subsumsjonsendringen kom i prosedyren og dermed sent under hovedforhandlingen.

Tiltalte fikk da liten tid til sitt forsvar. Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 5 a og b. Flere av de fornærmede har fortalt at de kom i kontakt med en jente som het «Line», «Sol», «Solo» eller «Sologirl».

Tiltalte nekter for å ha kjennskap til epostadresser som er knyttet til «Linenavnet» og han kan ikke forklare hvordan bildene er havnet på harddisker og andre lagringsmedier som ble beslaglagt på hans to bopeler. Han skyldte i retten på at W som han møtte under soning i Hamar fengsel våren , kan ha lagt inn bildene.

Han hadde tilgang til tiltaltes brukernavn og passord og han har brukt PCene til tiltalte. I følge tiltalte er W ute etter å «ta» ham og han har utnyttet tiltalte maksimalt.

W møtte i retten. Han soner nå en dom fra Follo tingrett for bl. Han bekreftet at han ble kjent med tiltalte i fengselet våren W fortalte at han har fått en rekke gaver fra tiltalte. Som narkoman har han alltid behov for penger.

Som «betaling» har han ytt tiltalte seksuelle tjenester og han har sendt ham nakenbilder og filmer hvor han har onanert. De har hatt et turbulent forhold og W erkjente å ha utøvet vold mot tiltalte. Han beskrev tiltaltes forhold til ham som om tiltalte var «besatt» av ham. W hevder at tiltalte sendte eposter til Ws tidligere kjærester, deres arbeidsgivere og familie for å ødelegge deres forhold.

Ws forklaring styrkes av eposter sendt til Ws arbeidsgiver ES i Sted24 fra epostadressen til tiltalte, A hotmail. Retten har ingen grunn til å betvile at det er tiltalte som har sendt epostene. I tillegg er sendt tilsvarende negative eposter om W til ES fra facebooksiden til «Line Fjellet» med epostadressen Linesmukka hotmail. Dette underbygger at tiltalte brukte så vel denne facebooksiden og denne epostadressen.

W hevder å ha vært på tiltaltes bopel i Sted01 ganger. Tiltaltes mor, som bor på denne adressen, trodde at W ikke hadde vært der mer enn en gang. Hun fortalte at W aldri hadde vært alene i leiligheten til tiltalte. W fortalte at han har vært inne på tiltaltes datamaskiner men ikke uten at tiltalte først har låst opp maskinen ved bruk av passord.

Tiltaltes mor sitt vitneprov underbygger at W i alle fall bare i begrenset grad kan ha vært inne på tiltaltes datamaskiner. Foruten det som er nevnt over vises videre til følgende: Politiet har gått igjennom en ekstern hardisk som tilhører K jf post 6f. For retten er fremlagt en chattelogg mellom K og «Line» Line hotmail. Til alle Lines venner og uvenner, det er nå med stor  sorg dette skrives,det ble i dag mede oss den største melding om at Line nå  har valgt å gå bort.

Vi vil da med dette få takke alle kontakter Line har  hadt her inne, takk for at noen av dere prøvde å trøste henne Vi lyser fred over Lines bortgang takk for alt kjære søss takk for alle  gode timer og dager vi hadde sammen, hvil i fred Chatten avsluttes kl Det er på det rene at tiltalte ankom Hamar fengsel for å sone dom i flere måneder 2.

Også fornærmede i post 6d I som hadde kontakt med en jente som kalte seg et eller annet med «Solo» fikk beskjed om at hun hadde tatt livet sitt. Det samme fortalte fornærmede i post 6j, O. Han fikk beskjed fra «Solos» søster om at «Solo» var død.

Dette var i begynnelsen av Hun takket alle som hadde vært venner med «Solo». I samme chattelogg mellom K og «Line» fremgår fra Retten har registrert som også nevnt over skrivefeilen i ordet «karnskje» og i «dursje».

Tiltalte har også i chatten med T, jf post 6p, som han har erkjent å ha vært deltaker i, skrevet ordet «dursje». I tillegg er som nevnt over at tiltalte skriver ordet kanskje «karnskje». Dette trekker i retning av at det er tiltalte som står bak -post adressen Line hotmail. For øvrig har politiet funnet at de to epostadressene Linesmukka hotmail. Tiltalte hadde gitt sitt passord « … » til sin konto A hotmail.

Politiet kom inn på Lineadressene med samme passord. Den hadde ikke tilknytning til noen sekundær epostadresse men til tiltaltes telefonnummer På harddisker funnet i beslag hos tiltalte ble videre funnet flere bilder av unge jenter med filnavn «Line» eller «meg».

Det var bilder av jentefjes, nakne jentekropper og jenter i utfordrende posisjoner. Flere av disse bildene har guttene i denne tiltalepost bekreftet å ha mottatt fra en «Line». For øvrig logger tiltalte, A hotmail.

Dette betyr at med 24 sekunders mellomrom skiftes MSN adresse på samme maskin fra A hotmail. Dette underbygger ytterligere at det er tiltalte som står bak «Lineadressene». Retten er etter dette overbevist om at det er tiltalte som står bak alle «Lineadressene» nevnt over og at det er tiltalte som har utgitt seg for å være den jevnaldrende jenta «Line» som guttene har hatt kontakt med over internett. Han kan ikke høres med at det er W som står bak adressene. Det er for mange knytninger mellom tiltalte og epostadressene, samt at guttene har fortalt tilnærmet like «historier» om hvordan de kom i kontakt og sendte nakenbilder.

I tillegg kommer at mange av forholdene under tiltalebeslutningens post 6 hvor «Line» er brukt som kontaktnavn er begått før tiltalte ble kjent med W. Det er ikke funnet noen elektroniske spor knyttet til navnet «Sol» , «Solo» eller «Sologirl». Retten er likevel på bakgrunn av guttenes forklaringer, særlig på hvilken måte kontakten ble avsluttet på funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte også står bak denne kontakten.

Forøvrig bemerkes at tiltalte i avhør i mai sa at han tror at alt det politiet fant hos ham på ransaking Tilslutt vises til at tiltalte var dommer og … i … , og at han i årene tiltalebeslutningen omhandler var på en rekke … arrangementer. Flere av guttene kommer fra … miljøet og flere av dem kjenner til tiltalte derfra. Noen av guttene kjenner tiltalte fra nabolaget. Dette underbygger også tilknytningen mellom tiltalte og guttene.

Tiltaltes forklaring om at saken bla. Det vises særlig til at ingen av guttene, med unntak av C har anmeldt forholdene de nå er fornærmet i. De er til dels motvillig trukket inn i saken etter at navnet deres ble funnet i beslag gjort hos tiltalte. Flere av guttene er i alderen år. Retten viser i denne sammenheng til Straffelovrådets innstilling om revisjon av straffelovens bestemmelser om forbrytelser mot sedeligheten, avgitt i mars s.

Det fremgår av innstillingen at: Det er således en meget streng bedømmelse som domstolene skal legge til grunn i denne henseende. Kan man på noen måte si at gjerningsmannen har handlet uaktsomt, vil han måtte straffelles. Det må foreligge meget tungtveiende grunner, om gjerningsmannen skal frifinnes i henhold til den foreslåtte lovregel, som må oppfattes som en unntaksbestemmelse. Den vil ikke kunne anvendes hvis gjerningsmannen har satt seg ut over mulig tvil om hvor gammel den annen er han har f.

Dette innebærer at det skal svært mye til før tiltalte kan høres med at han har vært tilstrekkelig aktsom i forhold til å undersøke guttenes alder. Retten går så igjennom de enkelte forhold under post 6.

Tiltalebeslutningens poster 6a og 6b er behandlet over. Tiltalebeslutningens post 6c H ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking Det ble funnet nakenbilder med bl.

Bildene ble funnet i en fil benevnt «H». Bildene er «Last Written» Det er også funnet en film i samme fil hvor en gutt onanerer. Filmen er «Last Written» Han hevder at han aldri har møtt tiltalte, men han drev med … da han gikk på barneskolen.

H forklarte at han sendte bildene som fremgår av politiets beslag til en jevnaldrende jente. Han kom i kontakt med henne enten på MSN eller nettstedet «Deiligst. Han tok bildene av seg selv enten med mobiltelefon eller ved bruk av webkamera. Han tror at bildene ble sendt enten over mobil eller MSN.

Han sendte bildene da han gikk på ungdomsskolen og før han fikk kjæreste i 9. Han begynte på ungdomsskolen høsten Han skal ha fått bilder tilbake fra jenta.

Han husker ikke hva jenta kalte seg. Tiltalte hadde ingen forklaring til denne tiltalepost. Retten fester ikke lit til at tiltalte ikke kjenner til bildene.

Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet H til å sende seg nakenbilder. Retten legger til grunn at bildene er sendt senest i mai men sannsynligvis tidligere. I alle fall før H fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel H var. Tiltalebeslutningens post 6d I ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking Bildene ble funnet i en fil benevnt «I» Bildene er «Last Written» Det ble også funnet en film på en Seagate hardisk funnet hos tiltalte i forbindelse med samme ransaking.

Filmen ligger i fil kalt «I hotmail. MSN brukeren I hotmail. Han forklarte at frem til august bodde han i Vei01, samme vei som tiltalte bor i. Da han sendte nakenbilder av seg selv trodde han at han sendte bilder til «Line Olsen» på Sted Han mener at det var «Line» som først spurte om han kunne sende nakenbilder.

Han sendte nakenbilder fordi hun sendte nakenbilder. Bildene ble tatt med digitalkamera. Hun kjente venninnen via speideren. Telefonnummeret hennes klarte han aldri å spore opp og han snakket aldri med henne. Han prøvde å ringe henne, men hun svarte aldri. Ved en anledning sendte hun kontantkort til ham fordi han ikke hadde penger. En gang han googlet sammen med noen venner mente han at han fant et bilde av «Line» på nettet.

Han konfronterte henne med det. Da ble hun sint og beskyldte ham for å ha lagt ut bilder av henne på nettet og truet med å gå til politiet. I ble redd og begynte å bli usikker på om «Line» var den hun utga seg for å være. Han avsluttet kontakten, la alle bildene over på en minnebrikke og kastet den i Mjøsa. I kjente igjen samtlige bilder av en jente som politiet fant på K sin harddisk. Bildene ligger på fil benevnt «Line».

Han kjente også igjen bilder av samme jente lagret på Seagate harddisk tatt i beslag på tiltaltes bopel etter ransaking Bildene ligger i filer kalt «meg» og «Line». Etter at I flyttet fra Vei01 tok tiltalte kontakt med ham på nettstedet nettby og ønsket ham lykke til og at han ikke hadde fått tatt avskjed med ham.

De holder kontakt og ved en anledning i Tiltalte sier at det kan han dersom han får et bilde av I i bar overkropp. I sendte et bilde av fjeset sitt. Tiltalte kjøpte sprit tre ganger til ham, en flaske vodka, en flaske «Hot and Sweet» og en flaske «Jagermeister». I betalte for spriten, men ikke full pris og da han fikk den siste flasken sa tiltalte at han kunne få den gratis dersom han fikk lov til å suge I. I tillegg ville han spandere trafikalt grunnkurs og kontantkort på ham.

Da I ikke ville suge ham truet tiltalte med at han ville sende regning for spriten til foreldrene hans og at han ville begå selvmord. I ble skremt og kontakten ble avsluttet. I husket at måten «Line» og tiltalte skrev på liknet, bla. Tiltalte har ingen forklaring på hvordan bildene av I er kommet inn på hans CD og filmen på hans harddisk.

Tiltalte forklarte at det ikke medfører riktighet at han har spurt om å få suge I. Han erkjenner å ha kjøpt sprit til I. Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende I meldinger med seksuelt innhold, forledet I til å sende seg nakenbilde.

Retten legger til grunn at bildene er sendt senest i februar og oktober før I fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel I var. Tiltalebeslutningens post 6e J ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking Det ble funnet tre nakenbilder med bl. Bildene ble funnet i en fil benevnt «J» Bildene er «Last Written» J var … og han traff tiltalte første gang på … arrangement. Tiltalte kom bort til ham og lurte på hvordan det gikk og han sa at han var … dommer.

Tiltalte la ham til på sin facebook, noe J godtok. De hadde kontakt på facebook og SMS. Tiltalte ga han noen gaver, bl. J lurte på hvorfor han gjorde det. Tiltalte ville ha bilde av tatovering han har på kroppen. J ville ikke sende ham det. Da J forsøkte å avslutte kontakten sa tiltalte at han hadde snakket med advokaten sin og at han ville sende regning på gavene han hadde fått. Tiltalte sa også at han ville ta livet sitt.

J viste meldingene til faren sin som tok kontakt med politiet. Faren hans ringte til tiltalte. I løpet av ungdomsskolen kom han i kontakt på nettby med en jevnaldrende jente. Hun kalte seg et eller annet med «Solo». Han fikk tilbake lignende bilder. En gang sendte han en film hvor han onanerte. Det var hennes forslag. Han har aldri snakket med «Solo» De hadde kontakt i år. Han hadde kontakt med «Solo» høsten Han fikk etter hvert en melding om at jenta hadde tatt livet sitt.

Denne meldingen kom fra moren hennes eller «noe sånt». Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende J meldinger med seksuelt innhold, forledet J til å sende seg nakenbilde og en film hvor han onanerer. Retten bemerker at «Line» overfor K, jf posten under avgikk ved døden 2.

Retten legger til grunn at bildene og filmen er sendt senest i februar før J fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel J var. Tiltalebeslutningens post 6f K ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking Det ble funnet flere bilder i en fil benevnt « K» hvorav bla tre bilder med av erigert penis på en CD-plate.

Bildene er «Last Written» fra Han har drevet aktivt med … og han traff tiltalte gjennom … miljøet. Han kom i kontakt med en som het Linn eller noe slikt gjennom nettby eller facebook. Deretter hadde de kontakt på MSN. Han tror at kontakten ble etablert i 6. Hun sendte bilder til ham og han sendte nakenbilder til henne. Han hadde ikke noe forholdt til henne og han husker ikke at han snakket med henne.

For retten er fremlagt en chattelogg mellom K og «Line» Linehotmail. Det fremgår av chatten at «Line» er død. Det er på det rene at tiltalte ankom Hamar fengsel for å sone dom 2. Det er videre på Ks harddisk funnet 22 bildefiler hvor bildene er benevnt fra Line jpg til Line 22 jpg.

Det samme bildene er funnet på beslag hos tiltalte hhv på hans Seagate harddisk og på en Compaq bærbar PC. For øvrig er referert fra chatt Tiltalte har ingen forklaring på hvorfor det er funnet nakenbilder av K i beslag hos ham. Tiltalte erkjenner å kjenne ham fra … miljøet. Han mener at K, J, jf post 6e, og L, jf post 6g og N, jf post 6i har sammenholdt sine forklaringer.

De er i samme gjeng. Dette er et komplott mellom tiltaltes svigerinne, moren til E og ei «kjerring» i Sted Retten finner tiltaltes forklaring helt usannsynlig. Det vises særlig til at guttene ble identifisert ved gjennomgang av beslag lenge etter at forholdene var avsluttet. Ingen av guttene eller nevnte kvinner har anmeldt forholdene.

Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet K til å sende seg nakenbilder. Retten legger til grunn at bildene er sendt senest i februar før K fylte 16 år.

Kontakten K ble avsluttet før han ble 16 år, jf chatten over. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel K var. Tiltalebeslutningens post 6g Q ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking Det ble funnet flere bilder i en fil kalt «Q» hvorav bla ett bilde av erigert penis på en CD-plate.

Bildet av den erigerte penisen er «Last Written» Han hevder at han aldri har møtt tiltalte før, men han har drevet med … fra han var år.

Han fikk kontakt med en jente på nettet. Han husket ikke hvor gammel han var men til politiet har han sagt at han var 13 år da kontakten ble etablert. Han mener at jenta het «Line» eller «Linda» og han fikk inntrykk av at hun var på samme alder som han. Han husket at en jente sendte en melding etter et … på Sted Hun sa «jeg så deg i … i dag og du var kjekk». Han søkte på telefonnummeret og mener at han fikk opp et svensk nummer.

Hun begynte å sende bilder av seg selv og etter hvert nakenbilder. Hun sa at han var feig som ikke sendte bilder tilbake. Han fikk etter hvert dårlig samvittighet og han sendte da ett nakenbilde tilbake. Han vet ikke hvor lenge kontakten varte, men kanskje mellom 6 måneder og ett år. Hun skrev at hun skulle anmelde ham fordi han ikke sendte flere nakenbilder. Han svarte ikke på denne meldingen og da ble det hele avsluttet. Han gjenkjenner bilde av «Line» funnet i beslag hos tiltalte på hans bærbare Compaq og på harddisken til K.

Tiltalte mener at han antakelig har møtt L siden han hørte til … miljøet. Mens unnlatelse av å fullbyrde ekteskapet ble sett på som «en fornærmelse mot ekteskapets sakrament» i middelalderens Europa, har aseksualitet, ulikt homoseksualitet, aldri vært forbudt og aseksuelle har klart å «fly under radaren».

Men i det Nettverket har i tillegg 17 søster-sider på forskjellige språk. Medlemmer av AVEN har vært involvert i mediedekning på fjernsyn, i artikler, og på radio, og de har deltatt i forelesninger, konferanser og på Pride -hendelser rundt om i verden. Forum og informasjon om og for aseksuelle og pårørende. Meg får du aldri, en aseksuell forteller; Klikk.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Denne artikkelen trenger språkvask og korrektur for å oppnå en høyere standard. Den som leser gjennom og bidrar med korrektur må gjerne deretter fjerne denne malen. Når du åpner redigeringsfeltet ser malen slik ut: Review of General Psychology 10 3: Retrieved on 31 August Glad to be asexual». One in adults asexual». Classification and Characterization» PDF.

Archives of Sexual Behavior. Arkivert fra originalen PDF Sexual Behavior in the Human Male. Sexual Behavior in the Human Female.

Sexual Behaviour in Britain: Journal of Sex Research 41 3: Social Science and Medicine 28 2: Michael, and Stuart Michaels. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States Chicago: The Social Organization of Sexuality , op. Arkivert fra originalen Two Invisible Groups" found in ed. Journal of Personality and Social Psychology. Sexual orientation and self-perception. Pliner, Patricia et al. Advances in the Study of Communication and Affect.

The Journal of Sex Research. Journal of Animal Science. The word is defined as "a science or doctrine of causation or of the demonstration of causes" and as "a branch of science dealing with the causes of particular phenomena", thus without implying disease or abnormality. However, it is also defined as "all the factors that contribute to the occurrence of a disease or abnormal condition". Merriam Merriam-Webster , , entry etiology. The word is defined as "[t]he assignment of a cause", as "the cause assigned", and, as now rare or obsolete, as "[t]he philosophy of causation; the part of a science which treats of the causes of its phenomena.

On Historical Principles Oxford: Clarendon Press, [4th] ed. The word is defined as "[t]he study of causes or origins" and as "[a]ssignment of a cause, an origin, or a reason for something. Houghton Mifflin, 3d ed. The word is defined as "[t]he study of the causes of disease" and as "[t]he cause of a disease", with no other definitions, in Thomas, Clayton L. The dictionary is intended for "those in the field of nursing" and others.

Classification and Characterization , Mar. The New Zealand Herald. Asexuality , in So to Speak: The New York Times. Asexual Visibility and Education Network. Hentet fra « https:

Norske homoseksuell gutter tumblr nakenbilder drammen

jul Eldre nakne damer norske porno stjerner Sex club oslo escort stor Tror det var noe narko-greier hvor hun var tyster eller sex kostyme gay escort oslo slikt. A amatør ansikts B bil britiske C creampie D dildo E eldre F fett G. nov er homofil og vet ikke hvordan jeg skal ha sex med andre gutter. bli forstyrret, kan du kle deg naken og se på deg selv i et heldekkende speil. nov KGB presset norske diplomater med sex og trusler. diplomat ha blitt presset på grunn av sin homoseksuelle legning. Ambassadøren hadde den siste tida jobbet for å få med seg en ung gutt som han hadde tatt ansvar for i Moskva. tjenestegjøre som chargé d'affaires ved den norske ambassaden i. Homoseksuell naken gutter d sex

Homoseksuell naken gutter d sex